Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2003 Karar Sayısı : 03-60/730-342 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Roche Grubu'nun vitaminler ve ince kimyasallar bölümünün tüm kontrolünün, hisse ve mal satımı yoluyla DSM N.V.'ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2003 Karar Sayısı : 03-13/140-67 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.2.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ere Elektrik Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği elektrik fazlasını enerji piyasasındaki diğer katılımcılara piyasa koşullarında satışının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından engellendiği ve bu durumun rekabet mevzuatına aykırı olduğu; fiilen tek alıcı konumundaki Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin söz konusu üretim miktarı için çok düşük alım fiyatları teklif ederek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2003 Karar Sayısı : 03-44/501-221 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.6.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Emekli Sandığı)'nün, eşdeğer ilaçların fiyatlarının aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenen referans fiyatlar üzerinden geri ödeme yapılması yönündeki kararının, hastane eczanelerinden karşılanan reçetelerde referans fiyat uygulaması yapılmaması, %2.5 iskonto verilmemesi ve ilaç kupürlerini reçete arkasına yapıştırma uygulamasından hastane eczanelerinin muaf tutulması işlemlerinin 4054 sayılı Kanun'a aykırı olduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2003 Karar Sayısı : 03-44/499-219 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.6.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM)'nin %88.86 oranındaki hissesinin özelleştirme yoluyla Standart Kimya Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 03-13/142-69 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.2.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Murat TOPOĞLU, Hülya TOPOĞLU ve Murat ÖZTÜRK'ün Mavi-Yeşil Kozmetik ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nde bulunan %51 oranındaki hisselerinin Yıldız Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 03-60/726-338 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Philip Morris Holland B.V. tarafından Papastratos Cigarette Manufacturing S.A.'nın toplam sermayesinin %76,4921'ini temsil eden hisselerini devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 03-42/462-201 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.6.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Volution Limited'in Smiths Group Ltd.'den satın almak istediği şirket hisselerine ilişkin ödemelerin karşılanması amacıyla, "Yöneticiler" ve HSBC'nin kendileri namına yatırımları yaptığı ve yönettiği "Yatırımcılar"ın, Volution Holdings Limited'in belirli sayıda hissesini satın alması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 02-56/698-282 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.9.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Kar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kontrol etmekte olduğu Pers Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin, Kraft Foods International, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 03-06/59-21 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.1.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. tarafından, su pazarında rakiplerin pazara girişini engellemek ve faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2003 Karar Sayısı : 03-60/727-339 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nike Inc.'ın tamamına sahip olduğu iştiraki Linus Acquisition Inc.'ın Converse Inc.'i devralması işlemine izin verilmesi talebi.