Detay

Tarih : 13.1.2023 Dosya No : 2023-2-008
Niteliği : Birleşme Pazar :
B Online Mağazacılık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Migros Ticaret A.Ş.
B Online Mağazacılık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sekiz mağazasının kiracılık hakları ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.