Detay

Tarih : 3.2.2021 Dosya No : 2021-4-007
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Guangdong Galanz Household Appliances Manufacturing Co. Ltd., Whirlpool (China) Co.Ltd. Ltd
“Planlanan İşlem Whirlpool (China) Co. Ltd.’nin kontrolünün Guangdong Galanz Household Appliances Manufacturing Co. Ltd. tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.