Detay

Tarih : 17.12.2021 Dosya No : 2021-3-80
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
MBCC Group ve Sika AG
MBCC Group'un tek kontrolünün Sika AG tarafından devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.