Detay

Tarih : 29.4.2021 Dosya No : 2021-5-028
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Flourish Harmony Holdings Company Limited ve Kerry Logistics Network Limited
Flourish Harmony Holdings Company Limited’in ("Flourish") Kerry Logistics Network Limited’in (“KLN”) tek kontrolünü devralmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.