Detay

Tarih : 4.11.2021 Dosya No : 2021-4-065
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer,Reflakter ürünleri olan Ateşli BSRM, Ateşsiz BSRM, BURM, NBSR, NBUR ve DBM ürünlerinin üretim ve satışı.
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi -RHI Magnesita GmbH
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi üzerinde tek kontrolün RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.