Detay

Tarih : 25.2.2022 Dosya No : 2022-3-017
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
OCTAL Holdings UK Ltd ve Alpek Polyester S.A. de C.V.
OCTAL iş grubunu elinde bulunduran OCTAL Holdings UK Ltd’nin çıkarılmış sermayesinin tamamının ve tek kontrolünün, nihai olarak Alfa, S.A.B. de C.V. tarafından tek kontrol edilen, Alpek Polyester S.A. de C.V. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.