Detay

Tarih : 15.11.2021 Dosya No : 2021-1-45
Niteliği : Devralma Pazar : e-ticaret hizmetleri pazarı
Getir Perakende Lojistik AŞ - Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ - SK Planet Co., Ltd.
Getir Perakende Lojistik AŞ'nin sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ'de hissedar olmasına ilişkin işlem.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.