Detay

Tarih : 11.9.2023 Dosya No : 2023-1-40
Niteliği : Devralma Pazar :
Lean IX GmbH SAP SE
“Bildirim konusu işlem, Lean IX GmbH’nin tüm paylarının ve tek kontrolünün SAP SE tarafından devralınmasına ilişkindir.”

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.