Detay

Tarih : 14.11.2023 Dosya No : 2023-3-80
Niteliği : Devralma Pazar :
Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi ve Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi
Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketinin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.