Detay

Tarih : 6.10.2020 Dosya No : 2020-6-003
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Bain Capital Investors, LLC, Ahlstrom-Munksjö Oyj,
İşbu bildirim, Ahlstrom-Munksjö Oyj ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. tarafından yönetilen Bain Capital Europe Fund V, SCSp. tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.