Detay

Tarih : 7.1.2022 Dosya No : 2022-3-003
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Arısan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Transol Arısan Kimya Sanayi ve Depolama Limited Şirketi ve Veser Kimyevi Maddeler Anonim Şirketi
Arısan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Transol Arısan Kimya Sanayi ve Depolama Limited Şirketi’ne ait payların %100’ünün Veser Kimyevi Maddeler Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.