Detay

Tarih : 6.10.2021 Dosya No : 2021-5-054
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Ultra Electronics Holdings ple Cobham Group Holdings Limited ve Cobham Ultra Acquisitions Limited
Ultra Electronics Holdings ple’nin (“Ultra” veya “Hedef'} tek kontrolünün, Cobham Group Holdings Limited’in (“Cobham Group Holdings”, iştirakleri ile birlikte “Cobham”} tamamına sahip olduğu dolaylı iştiraki Cobham Ultra Acquisitions Limited (''Cobham Ultra Acquisitions”) tarafından devralınmasına İlişkindir

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.