Detay

Tarih : 27.1.2021 Dosya No : 2021-6-002
Niteliği : Devralma Pazar : Esnek ambalaj pazarı
Devralan: Mondi Plc., I.P. Container Holdings Spain S.L., Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin tek kontrolünün Mondi Plc. tarafından hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.