Detay

Tarih : 17.3.2023 Dosya No : 2023-4-008
Niteliği : Devralma Pazar :
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ pay sahiplerinden Sabit AYDIN tarafından, diğer pay sahipleri arasında yer alan Serkan AYDIN'a ait toplam sermayenin %17,5'ine tekabül eden payların devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.