Detay

Tarih : 22.4.2021 Dosya No : 2021-4-029
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Kawasaki Heavy Industries / Hitachi Zosen Corporation
Hitachi Zosen Corporation (“Hitz”) ve Kawasaki Heavy Industries, Ltd.’nin (“Kawasaki”) yeni bir şirket (ortak girişim) üzerinde ortak kontrolü devralmasına ilişkin bildirim.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.