Detay

Tarih : 24.6.2022 Dosya No : 2022-1-21
Niteliği : Devralma Pazar :
Emükellef Teknoloji AŞ, Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. AŞ
Emükellef Teknoloji AŞ'nin tüm paylarının ve tam kontrolünün Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.