Detay

Tarih : 23.11.2021 Dosya No : 2021-4-069
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
Chubb Limited / Cigna Corporation
Cigna Corporation’ın belli ülkelerdeki kaza ve sağlık sigortası ile hayat sigortası faaliyetlerinin kontrolünün nihai olarak Chubb Limited tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.