Detay

Tarih : 4.2.2021 Dosya No : 2021-4-008
Niteliği : Devralma Pazar : Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri
International Fintech Solutions S.à.r.l. - MTS Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi / Kartek Holding Anonim Şirketi
MTS Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi’nin paylarının %100’ünün doğrudan ve Kartek Holding Anonim Şirketi’nin paylarının %75,93’ünün dolaylı olarak International Fintech Solutions S.à.r.l. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.