Detay

Tarih : 28.12.2021 Dosya No : 2021-6-054
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
Carpenter Co. ve Recticel NV/SA
Rect൴cel NV/SA’nın Tasarımlanmış Süngerler İşkolu’nun tek kontrolünün Carpenter Co. tarafından devralınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.