Detay

Tarih : 12.10.2021 Dosya No : 2021-4-062
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Flint Group GmbH, LSF11 Folio Bidco GmbH
Flint Group’un fleksografik ve tipo baskı işkollarının (XSYS Business) LSF11 Folio Bidco GmbH tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.