Detay

Tarih : 5.4.2022 Dosya No : 2022-3-29
Niteliği : Devralma Pazar :
Nynas AB ve Davidson Kempner Capital Management LP
Nynas AB'nin tek kontrolünün Davidson Kempner Capital Management LP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.