Detay

Tarih : 6.1.2023 Dosya No : 2023-2-005
Niteliği : Birleşme Pazar :
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CocaCola İçecek A.Ş.
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %80 oranındaki paylarının ve üzerindeki tek kontrolün CocaCola İçecek A.Ş. tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.