Detay

Tarih : 28.8.2023 Dosya No : 2023-5-031
Niteliği : Devralma Pazar :
PetSmart Inc., Apollo Management, L.P. ve BC Partners LLP
PetSmart Inc. üzerindeki ortak kontrolün Apollo Management, L.P. iştiraklerinin yönettiği yatırım fonları tarafından 2010/4 Sayılı Tebliğ’in 5.1. maddesi kapsamında devralınması işlemidir. PetSmart halihazırda danışmanlığı BC Partners LLP tarafından verilmekte olan fonlar tarafından tek başına kontrol (tek kontrol) edilmekte olup Önerilen İşlem’in kapanışının ardından söz konusu fonlar, Apollo Fonlarının stratejik konularda veto hakkına bağlı olarak, oy verme haklarının çoğunluğunu elinde bulundurmaya ve yönetim kurulunun çoğunluğunu atama hakkına sahip olmaya devam edecektir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.