Detay

Tarih : 2.7.2024 Dosya No : 2024-1-039
Niteliği : Devralma Pazar :
Tock LLC, American Express Travel Related Services Company, Inc.
Tock LLC.’nin tek kontrolünün American Express Travel Related Services Company, Inc. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.