Detay

Tarih : 22.11.2021 Dosya No : 2021-4-068
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Paketa Holding Anonim Şirketi /Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalaj Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalaj Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının %75’inin ve ortak kontrolünün PaketA Holding Anonim Şirketi tarafından Ali Elkılıç, Cengiz Karagülle, Sadebek Taştan, Turgay Gezer, Cumali Özyürek, Tugay Gezer ve Yunus Emre Taştan'dan devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.