Detay

Tarih : 23.12.2021 Dosya No : 2021-5-072
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
BDP International Group ve PSA International Pte Ltd
BDP International Group’un nihai olarak tek kontrolünün PSA International Pte Ltd tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.