Detay

Tarih : 20.3.2024 Dosya No : 2024-3-22
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Intermediate Capital Group plc ve Corporación J. Uriach, S.A. - Grupo J. Uriach, S.L.U. ve PAM Invest-Ineldea Santé SAS
Intermediate Capital Group plc'nin (nihai olarak onun tarafından danışmanlık verilen bir fon aracılığıyla dolaylı olarak) ve Corporación J. Uriach, S.A.'nın Grupo J. Uriach, S.L.U. ve PAM Invest-Ineldea Santé SAS üzerinde ortak kontrol elde etmesi işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.