Detay

Tarih : 25.8.2022 Dosya No : 2022-5-043
Niteliği : Devralma Pazar :
Glencore International AG Recytech Recylex
Recytech S.A.’nın hisselerinin %50’sinin Glencore International AG tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.