Detay

Tarih : 18.9.2023 Dosya No : 2023-3-67
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
China National Medical Device Co., Ltd. ile GE Healthcare Technologies Inc. ve GE Healthcare (China) Co., Ltd.
China National Pharmaceutical Group Corporation’ın (“Sinopharm”) nihai kontrolünde olan China National Medical Device Co., Ltd. ile GE Healthcare Technologies Inc.’in (“GEHC”) nihai kontrolünde olan GE Healthcare (China) Co., Ltd. arasında tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.