Detay

Tarih : 18.3.2024 Dosya No : 2024-1-16
Niteliği : Devralma Pazar :
Carlyle Group - Cohesity, Inc.
Veritas Holdings, Ltd.’nin veri koruma hizmetleri işkolunun Cohesity, Inc. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.