Detay

Tarih : 6.2.2024 Dosya No : 2024-3-13
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Holdco - bp ve Equinor
Holdco ve nihai olarak NZNSS üzerindeki ortak kontrolün, ilgili iştirakleri aracılığıyla, bp ve Equinor tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.