Detay

Tarih : 17.2.2022 Dosya No : 2022-3-014
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Kimyasal Ürünler
OCIM Sdn. Bhd. ve Kumho P&B Chemicals Inc. - OCIKUMHO Sdn. Bhd.
OCIM Sdn. Bhd. ve Kumho P&B Chemicals Inc. tarafından, Malezya’da, daha önce herhangi bir faaliyeti bulunmayan, OCIKUMHO Sdn. Bhd. unvanlı yeni bir ortak girişim şirketi kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.