Detay

Tarih : 23.10.2023 Dosya No : 2023-1-47
Niteliği : Devralma Pazar :
Compugroup Medical Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Bildirim konusu işlem, Compugroup Medical Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi’nin paylarının tamamının Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne devredilmesine ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.