Detay

Tarih : 9.7.2021 Dosya No : 2021-1-23
Niteliği : Devralma Pazar : mobil oyun pazarı
Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi-Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ
Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ varlıklarının Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.