Detay

Tarih : 20.9.2023 Dosya No : 2023-5-035
Niteliği : Devralma Pazar :
Metser Demir Çelik Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Opta Germany Holding GmbH ve Speyside I GP
Metser Demir Çelik Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Opta Germany Holding GmbH aracılığıyla Speyside I GP tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.