Detay

Tarih : 20.1.2023 Dosya No : 2023-1-2
Niteliği : Devralma Pazar :
Caisse des dépôts et consignations (“CDC”), Électricité de France S.A. (“EDF”), ENGIE S.A. (“ENGIE”) La Poste S.A. (“La Poste”) Archipels SAS (“Archipels”) Imprimerie Nationale S.A.(“IN Groupe”)
hâlihazırda Caisse des dépôts et consignations (“CDC”), Électricité de France S.A. (“EDF”), ENGIE S.A. (“ENGIE”) ve La Poste S.A.’ya (“La Poste”) ait olan Archipels SAS’ın (“Archipels” veya “Hedef”) ortak kontrolünün, La Poste dâhil olmak üzere CDC, EDF, ENGIE ve Imprimerie Nationale S.A. (“IN Groupe”) tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.