Detay

Tarih : 8.1.2021 Dosya No : 2021-4-004
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Mutares SE & Co. KGaA, Primetals France, Primetals UK
İşlem, Mutares SE & Co. KGaA’nın Primetals Technologies Ltd.’den Primetals Technologies France SAS’ın tam kontrolünü dolaylı olarak devralmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.