Detay

Tarih : 19.11.2021 Dosya No : 2021-3-76
Niteliği : Birleşme Pazar : Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Voith Group ve Voith Hydro Holding Verwaltungs
Voith Group tarafından %35 oranındaki hissenin satın alınarak, Voith Hydro Holding GmbH & Co KG ve genel ortağı Voith Hydro Holding Verwaltungs’ın tek kontrolünün devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.