Detay

Tarih : 17.11.2020 Dosya No : 2020-4-076
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
Mitsubishi Materials Corporation, Ube Industries, Ltd.
Bildirim konusu işlem Ube Industries, Ltd. ile Mitsubishi Materials Corporation arasında çimento iş kolları ve ilgili diğer iş kollarını birleştirmek adına, tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.