Detay

Tarih : 30.10.2023 Dosya No : 2023-1-51
Niteliği : Devralma Pazar :
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.
Bildirim konusu işlem, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.’nin kontrolünü devralmasından ibarettir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.