Detay

Tarih : 8.1.2021 Dosya No : 2021-4-003
Niteliği : Devralma Pazar : Makine Endüstrisi (Beyaz eşya, küçük ev aletleri, Elektrik ürünler, Elektronik Ürünler, Büro Makineleri ve Bilgisayar)
BlackRock Alternatives Management, LLC- Ninteenth Investment Company, LLC- The Goldman Sachs Group, INC
Calisen plc'nin ortak kontrolünün BlackRock Alternatives Management, LLC; Ninteenth Investment Company LLC ve The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.