Detay

Tarih : 4.5.2023 Dosya No : 2023-5-006
Niteliği : Devralma Pazar :
VRLab Academy Yazılım Anonim Şirketi
Bilimsel konulara yönelik laboratuvar deneylerinin sanal gerçeklik teknolojisi ile yapılmasını sağlayan, eğitim sektöründe faaliyet gösteren VRLab Academy Yazılım Anonim Şirketi'nin bir takım yönetim kurulunun kararları üzerinde Şirket'in B ve D grubu pay sahiplerine veto yetkisi verilmesidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.