Detay

Tarih : 13.4.2021 Dosya No : 2021-1-13
Niteliği : Devralma Pazar : Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Caisse des Dépôts et Consignations-Électricité de France SA-Orange SA-Orange Concessions SASU
Caisse des Dépôts et Consignations ("CDC"), Électricité de France SA ("EDF") ve Orange SA ("Orange") tarafından Orange Concessions SASU ("OC") üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi. - OC, Fransa bölgesinde kamuya açık optik elektronik iletişim ağları için hizmetlerin ve altyapıların tasarlanması, yaygınlaştırılması, işletilmesi, bakımı ve ticarileştirilmesi alanlarında faal olacaktır. - Orange, dünya çapında faaliyet gösteren küresel bir telekomünikasyon operatörüdür. Dünya genelinde birçok ülkede, ağırlıklı olarak sabit hat, internet ve mobil telefon alanında elektronik iletişim hizmetleri sunmaktadır. - CDC, Fransız yasalarına göre oluşturulmuş özel statülü bir kamu kuruluşudur. Fransız Devleti ve yerel yönetimler tarafından yürütülen kamu politikalarını destekleyen işlevleri yerine getirmekte ve rekabete açık faaliyetler yürütmektedir. - EDF esas olarak Fransa'da ve yurt dışında elektrik piyasalarında ve özellikle de elektrik üretimi ve toptan satışı, ticareti, iletimi, dağıtımı ve tedariki alanında faaldir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.