Detay

Tarih : 31.5.2024 Dosya No : 2024-3-40
Niteliği : Devralma Pazar :
Immedica Pharma Holding AB - KKR & Co.
“İşlem, Immedica Pharma Holding AB’nin (“Hedef Şirket”) tüm hisselerinin, KKR & Co. ve çeşitli iştirakleri tarafından yönetilen ve danışmanlık verilen fonlar, araçlar ve/veya hesapların dolaylı olarak tamamına sahip olduğu özel amaçlı bir araç şirket olan Poseidon Bidco AB aracılığıyla devralınmasına ilişkin olup, nihai olarak KKR ve Impilo AB’nin Hedef Şirket üzerinde dolaylı ortak kontrolünün devralınması ile sonuçlanacaktır.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.