Detay

Tarih : 4.9.2023 Dosya No : 2023-5-033
Niteliği : Devralma Pazar :
Samer & Co., Shipping S.p.A, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. ve DFDS A/S
Samer & Co. Shipping S.p.A’nın gemi acenteliği hizmetleri ve transit gümrük hizmetleri iş kollarının DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.'ye hizmet sağlayan kısımlarının tek kontrolünün DFDS A/S tarafından devralınması işleminin Türkiye’deki mevcut birleşme/devralma kontrol rejimi çerçevesinde bildirime tabi olmadığına karar verilmesi talebimiz ve bu kapsamda işleme ilişkin Bildirim Formu ve ekleri dikkatinize arz edilmektedir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.