Detay

Tarih : 24.3.2022 Dosya No : 2022-3-20
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG
Avusturya, Danimarka ve Almanya'da hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla, Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG'nin bir iştiraki olarak, Avusturya'da, hisselerinin oranı %50-50 olan tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.