Detay

Tarih : 18.2.2021 Dosya No : 2021-4-011
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : küçük ev aletleri
Arçelik A.Ş., Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Arçelik A.Ş. İle Hitachi Global Life Solutions, Inc. Arasında ortak girişim kurulması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.