Detay

Tarih : 17.11.2020 Dosya No : 2020-5-045
Niteliği : Devralma Pazar : Hava Yolu Yolcu Taşımacılığı
SG Luftfahrt GmbH, Condor Flugdienst GmbH
Bildirilen işlem, Condor Flugdienst GmbH ve iştiraklerinin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün SG Luftfahrt tarafından devralınmasına ilişkindir. - SG Luftfahrt, bir satış işlemi gerçekleşene kadar Condor’daki hisseleri elinde bulunduracak olan yeniden yapılandırma hissedardır. - Condor, hava yolu yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren bir Alman hava yolu şirketidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.