Detay

Tarih : 5.11.2021 Dosya No : 2021-4-066
Niteliği : Birleşme Pazar : Termostat ürünlerinin üretim ve satışı
Eika S. Coop. Tecasa Isı Kontrol A.Ş.
Kapiler Termostat üretim ve satışı ile iştigal eden Tecasa Isı Kontrol A.Ş’nin hisselerinin %24’lük kısmının İspanya Krallığı menşeli EİKA S. Coop tarafından satış yoluyla devralınması işlemidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.